Generalforsamling d. 28. februar 2017 i Hirtshals Rideklub

Til stede på generalforsamlingen var bestyrelsesmedlemmerne Michael Andreasen (formand), Birgitte Krogsgaard, Lene Engbjerg og Laura Larsen samt staldmester Annika Larsen. Fraværende var bestyrelsesmedlem Diana Larsen.


Herudover var der 22 deltagere.


Dagsorden blev herefter afviklet således:


 • Valg af dirigent.
  • Michael Andreasen bød velkommen og foreslog som dirigent Helle Vinther, der enstemmigt valgtes.
  • Dirigenten konstaterede, at der var sket indkaldelse via hjemmesiden og facebook den 2. januar 2017. Dagsordenen burde have indeholdt dagsorden i h.t. vedtægterne, men dagsordenen kan ses i vedtægterne, som er på foreningens hjemmeside.
  • Dirigenten forespurgte, om nogen havde noget at indvende mod, at generalforsamlingen betragtedes som lovligt indkaldt. Da dette ikke var tilfældet, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.


 • Formandens beretning.
  • Michael Andreasen afgav beretning.
  • Beretningen vedhæftes nærværende referat som en fast bestanddel heraf.
  • Beretningen blev godkendt.


 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  • Michael Andreasen gennemgik regnskabet.
  • Efter gennemgangen var der nogle få spørgsmål til regnskabet, hvilke blev besvaret.
  • Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.


 • Fastsættelse af kontingent.
  • Kontingentet foresloges uændret, hvilket blev vedtaget.


 • Behandling af indkomne forslag.
  • Der var ikke indkommet nogen forslag, men Michael Andreasen ville gerne have forsamlingens forslag til, hvordan rideklubben skal få flere opstaldere.
  • Her blev det påpeget, at det er godt, at klubben får endnu en ridehal. Det må tiltrække flere ryttere, som hidtil har holdt sig væk, fordi klubbens ene ridehal ofte er optaget af undervisning.
  • Der vil også være mulighed for salg af flere halkort, når den nye ridehal står færdig.
  • Reklame for klubben er altid godt. Der blev foreslået opslag på Instagram og Facebook. Det praktiseres allerede, men kan selvfølgelig udvides, og alle medlemmer er mere end velkomne til at reklamere for klubben.


 • Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter.
  • Diana Larsen var på valg og ønskede ikke genvalg.
  • Laura Larsen blev valgt som bestyrelsesmedlem.
  • Heidi Eystberg og Trine Julie Ditlevsen Kjær blev valgt som suppleanter.


 • Juniormedlemmernes eventuelle valg af bestyrelsesrepræsentant.
  • Signe Koldbro blev valgt som bestyrelsesrepræsentant for juniormedlemmerne.
  • Bestyrelsen består herefter af Michael Andreasen, Birgitte Krogsgaard, Lene Engbjerg, Laura Larsen og Signe Koldbro.


 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  • Det var sidste år ikke muligt at formå nogen til at stille op som revisor.
  • Efterfølgende besluttede bestyrelsen derfor at antage BDO som revisor for klubben, og BDO blev enstemmigt valgt til fortsat at være revisor.


 • Udvalg.
  • Birgitte Krogsgaard efterspurgte medlemmer til de forskellige udvalg, og det er herefter:
   • Kontakt til Bettina Hvidemose – Scharlotte Hartmann Pedersen
   • Stævneudvalg – Annika Larsen, Lene Engbjerg, Laura Larsen, Sarah Cecilie Jensen, Emilie Stendys
   • Cafeteriaudvalg – Mette Christensen og Marie-Louise Christensen
   • Aktivitetsudvalg – Signe Koldbro, Heidi Eystberg, Emilie Stendys, Emma Reenberg
   • Tovholder ved klargøring til stævne: Signe Koldbro.


 • Eventuelt.
  • Michael Andreasen oplyste, at der godt kunne bruges et par medlemmer mere i repræsentantskabet i ”Den Selvejende Institution Hirtshals Ridecenter”, da der er flere, der er stoppet. Nuværende repræsentantskab består af Annemette Nielsen, Michael Andreasen, Brian Toldbod , Maria Peters-Lehm og Annika Larsen.
  • Der var spørgsmål og drøftelser om mulighed for leje af boks uden strøelse samt om dette års sommeropstaldning. Der var endvidere spørgsmål og drøftelser vedrørende pris for boks vinter/sommer. Alt dette vil bestyrelsen tage op til overvejelse.
  • Ved et tidligere juniormøde har der været flere forslag fra medlemmerne. Disse er endnu ikke blevet drøftet af bestyrelsen, men det vil ske i nærmeste fremtid.
  • Generalforsamlingen hævet kl. 20.30.

Formandens beretning ved generalforsamlingen 2017

Hej alle sammen


Her er der lige en lille beretning om året der gik i HIR.


Efter en lidt turbulent start med en udskudt og en extraordinær generalforsamling, lidt besvær med at få en bestyrelse på plads og lidt problemer med at få et regnskab færdigt og korrekt lavet, har det været et begivenhedsrigt og godt år for HIR.

Vi har nu fået styr på tingene igen. BDO er blevet vores faste bogholder og bestyrelsen har arbejdet hårdt for at i alle sammen skal have det godt og være glade for at være på LL. Og jeg vil gerne i den forbindelse sige tak til mine bestyrelseskollegaer, for det store stykke administrative arbejde de har udført for vores allesammens skyld. De bruger rigtig meget tid på det, og det skal i huske at sætte pris på.


Skoleridning:

Vi har fået godt gang i elevtilgangen og skoleridningen. Det kan vi i høj grad takke vores undervisere for. Vi har nu 45 elevryttere incl. vores springhold. Og der er part på alle skoleponyer undtaget Lille Ronja, men det arbejdes der hårdt på.

Sarah, Line og Maria er meget vellidte og høster meget ros for deres tilgang og engagement i deres undervisning. Og når der har været brug for afløsere, har de af vores store piger som har afløst, klaret det rigtig godt. Også vores hjælpere som har hjulpet med bla opsadling og trækning af ponyer i undervisningen har været populært. Tak til jer alle J


Arbejdsdage:

Vores tradition med at holde arbejdsdage et par gange om året, har i foregående periode haft meget stor opbakning fra børn og forældre, ja vi kan vel næsten sige 100% deltagelse. Det er fantastisk godt gået, og vi har nået rigtig meget og fået lavet nogle tiltrængte ting på LL. Stor ros til jer alle for det. J Jeg håber vi kan gøre det lige så godt i år.

Klubben er 100% afhængig af jeres hjælp og arbejdskraft, og mange af jer gør et stort og uundværligt stykke arbejde i hverdagen. Det kan bla. Ses på vores flotte dressurbaner vi fik lavet i sommers, lyset på banerne som der har været stor glæde af, drift og rep. Af traktorene og alle de småreparationer og småting der bliver lavet i hverdagen, og dem der er søde til at afløse staldmesteren, som er med til at gøre at tingene fungerer til gavn for alle.

Det gælder også for madklubben, for hyggedage med vafler eller snobrød, for overnatningshygge og ikke mindst Sommerskolen som er meget populær.


Stævner:

Også i 2016 har vi afholdt flere stævner, og især vores sommerstævne var en stor succes. I godt vejr og med nyrenoverede dressurbaner og med omkring 300 startere, gjorde vi endnu engang god figur overfor egne ryttere og for ryttere udefra. Som altid fik vi ros for vores afvikling og gæstfrihed, og vi gav rigtig mange en god oplevelse.

Vores interne stævner og julestævnet er også altid en god oplevelse for bla. vores elevryttere. Og det er meget vigtigt at vi holder disse stævner, så elevrytterne her noget at se frem til og derved giver dem lyst til at fortsætte med at gå til ridning og måske med tiden at få en part eller måske endda deres egen pony på LL. Vi skal huske at skoleridningen er starten på den fødekæde der skal holde gang i HIR.

Sponsorstævnet må vi heller ikke glemme. I 2016 fik vi redet ca. 30.000kr ind.(Det var rigtig flot) Og vi bestemte os for, at en del af pengene skulle gå til nogle nye spring og fyld. Og sikke nogle flotte spring vi har fået.

Det er bestyrelsens mening at penge fra sponsorstævnet også i fremtiden skal bruges til noget specifikt, således at disse penge ikke bare bruges til driften.


Ny Ridehal:

Jeg kan nu med glæde informerer jer om, at vi er kommet i mål med tilsagn fra banken om financering af en supplerende ridehal. Vi har fået 100.000kr fra Hirtshals sparekasses gavefond og 25.000 fra ENVfonden og kan selv i fællesskab med Ridehallen, lægge 200.000kr i egenbetaling. De penge og beviset de sidste 3 år på at vi fører en ansvarlig økonomi, og det at Ridehallen er næsten betalt ned, gør at Banken vil låne os de sidste 800.000kr, så vi kan komme i gang. Vi håber stadig på at få lidt flere penge fra div. Fonde, så vi ikke behøver at låne mere end højest nødvendigt. Målet er at komme i gang med byggeri omkring maj-juni måned.

Vi glæder os også over at Betina Hvidemose og hendes elever giver vores ponyer og heste en førsteklasses behandling. Og denne glæde er gensidig fra både Betina og hendes elever, som er meget glade for at komme på LL.


Mål for i år:

Vi har nogle helt klare mål for i år.

1. Vi skal forsøge at få fyldt vores bokse med opstaldere. Og i den forbindelse vil jeg indtrængende bede de af jer, som har tanker om at sende jeres ponyer og heste på sommergræs, om at blive hjemme på LL hvis det er muligt for jer. Klubben er bedst stillet økonomisk, med at have så mange opstaldere som muligt hele året. Jeg håber i så vidt muligt vil vise solidaritet over for klubben.

2. Vi vil fortsætte med at have en klub med en sund økonomi.

3. Vi vil have bygget den ekstra ridehal.

4. Vi vil have renoveret vores sandspringbane i stil med det vi har gjort med dressurbanerne.

5. Vi vil afholde sommerskole.

6. Vi vil afholde de stævner vi er blevet tildelt af DRF + vores interne stævner.

7. Vi vil forsøge at afholde Ryttermærke/klar parat start kurser.

8. Og måske skal vi deltage på Hjørring dyrskue med afholdelse af nogle konkurrencer i spring, dressur og evt. agility. Dette vil være alle tiders chance for at promoverer HIR og få nye medlemmer.


Alle disse mål kan kun nås, hvis vi også i år bærer det store læs i flok. Så jeg håber i alle vil være med til at sikre at HIR også i fremtiden vil være en klub for alle og et godt sted at have sin pony eller hest opstaldet.


Husk: Det er jeres klub med jeres hjælp :)


Mvh. Michael

Del siden